Voorwaarden Facebook win actie

Actie loopt vanaf 16 mei 2015 tot en met 28 mei 2015.
 

- Uit het totaal aantal deelnemers, wordt één winnaar geloot. De winnaar ontvangt een arrangement in een exclusieve vliegtuigsuite voor 2 personen bij Fitland Hotel Mill.

- Deelname aan deze actie is mogelijk via de Facebookpagina van OPEN32NL.

- OPEN32 behoudt zich het recht voor om de actieperiode te verlengen, te verkorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen.

- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

- Deelname aan deze actie is gratis en staat open voor een ieder (minimale leeftijd van 18 jaar), uitgezonderd medewerkers van de B32 Groep B.V., alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij deze actie.

- Door deelname aan deze actie verlenen de prijswinnaars toestemming aan OPEN32 om hun namen en/of foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden in het kader van deze actie.

- Deelnemers maken alleen kans op de prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van OPEN32NL (door OPEN32NL te liken op Facebook) en onder het bericht een reactie hebben geplaatst.

- De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door OPEN32.

- De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.

- De prijs kan niet worden geruild of uitbetaald in contanten.

- Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan OPEN32.

- OPEN32 is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te vertrekken prijs. OPEN32 verleent garanties op de door haar te verstrekken prijs.

- OPEN32 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de acceptatie, het gebruik of misbruik van de prijs.

- Deze actie/promotie is op geen enkele manier verbonden aan Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook. De informatie die je verstrekt door mee te doen aan de actie verstrek je dan ook niet aan Facebook maar aan OPEN32.

- Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast deze actievoorwaarden.

- OPEN32 en PME Legend zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de uitgekeerde prijs.